Tag 18 – 9.5.2022 – Montag – Garnanäs Naturreservat – Brösarp