Tag 14 – 05.05.22 – Donnerstag – Gottskär – Turbeskirving Skallnäs – Rumhultfallet